Стипендия

MTÜ Audiere koostöös Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Seltsi ja Sotsiaalministeeriumiga kuulutab välja 2014/2015 õppeaasta stipendiumi konkursi audioloogia eriala õpinguteks Manchesteri Ülikooli magistriprogrammis. 
 
Eestis seda eriala ei õpetata. Stipendiumi suurus on 12 000 eurot ning see katab 1-aastase  stuudiumi õppemaksu (7500 eurot) ja elamiskulude kompensatsiooni (4500 eurot).

Stipendiumi rahastamise allikad on:
Eesti Vabariigi Haridusministeerium: 6000 eurot 
MTÜ Audiere 4000 eurot 
Linus Medical 2000 eurot  
 
MTÜ Audiere 2014. aasta stipendiumit võivad taotleda Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna eripedagoogika ja psühholoogia osakonna ja Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna biomeditsiinitehnika-meditsiinifüüsika 3. kursuse tudengid ja vastavatel erialadel bakalaureuse kraadi omandanud noored. 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
  • curriculum vitae;
  • stipendiumitaotlus;
  • väljavõte õpingutulemustest;
  • ülevaade erialasest ja ühiskondlikust tegevusest;
  • juhendava õppejõu soovitus;
  • nägemus tulevasest tööst audioloogina Eestis
Stipendiumi taotlused vaatab läbi ja stipendiaadi otsustab 8-liikmeline stipendiumikomisjon koosseisus: MTÜ Audiere juhatuse 3 liiget; Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Seltsi president dr. Marek Metsmaa, TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku esindaja, Linus Medical esindaja ja MTÜ Audiere 2013. aasta stipendiaat Maret Lepplaan
 
Taotlused tuleb esitada 10.aprilliks 2014 aadressil mtu.audiere@gmail.com,
Stipendiaat kuulutatakse välja 17. aprillil 2014. 
Stipendiumi pidulik üleandmine toimub 25. aprillil Tallinnas Mustpeade Majas.