Ameeriklanna Helen Keller on öelnud nii:
"Teadus on ehk leidnud ravi enamusele pahedest, kuid ta pole leidnud rohtu  neist kõige kurjema - inimeste ükskõiksuse vastu".

Tagasi vaadates võime tõdeda, et Audiere sai 2004. aastal just ükskõiksuse raviks loodudki - me ei tahtnud kuidagi leppida tookord tõsiasjaga, et hoolimata aparatuuri ja spetsialistide olemasolust ei saanud paljud kurdid lapsed raha puudusel vajalikku moodsat ravi.

Kuigi oleme heade inimeste ja missioonitundega ettevõtete toetusel tänaseks suutnud aidata juba pea 80 last, on abivajajate hulk siiski endine - kurte lapsi sünnib Eestis igal aastal nii kuuljate kui ka kurtide peredesse juurde ja paljudele, kes ravi võimalustega silmitsi seisavad, käib sisekõrva implantaadi lisatarvikute (protsessorite) omaosaluse eest tasumine lihtsalt üle jõu.

Me pöördume abi saamiseks teie kõigi poole, kes te mõistate kuidas see väikene asjake, mis kurdi inimese kuuljaks teeb, meie kõikide, nii kurtide kui ka kuuljate  ühist tulevikku muudab.

Täname head soovide ja jätkuvate toetuste eest,

Anne, Elis ja Sirle