Kes me oleme ja mida me teeme?

Kes me oleme ja mida me teeme?

Tere tulemast Audiere koduleheküljele! Pressi liikmetel ja teistel huvilistel palume ühenduse saamiseks leida aadressid Kontaktide lahtrist.  

Audiere:
7. aprillil 2004. aastal asutati Tartus tänaseks meie hulgast lahkunud professor Mart Kulli eestvõtmisel MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni Keskus Audiere, mille ülesandeks sai SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku erinevate teadusprojektide toetamine, eelkõige aga nn implanteerimisprojekti toetus.

Sisekõrva implantaat:
Tõeline tänapäeva teadusime, sisekõrva implantaat on kõrgtehnoloogiline seade, mis võimaldab kurdil inimesel saada osa ümbritsevatest helidest – see tähendab kuulda. Väike kuid tõhus aparaat maksab palju raha, mille alates 2012. aasta algusest tasub Haigekassa täies ulatuses. Kahjuks on regulaarselt väljavahetatav protsessor ja muud tarvikud, mis siiriku tööd toetavad, endiselt osaliselt lastevanemate kanda ning need summad käivad paljudele eesti peredele lihtsalt üle jõu. Audiere aitabki omaosalussummade kompenseerimisega.

2011. aasta kevad oli meie jaoks sündmusrikas - esimest korda Eestis sai üks väike vapper tüdruk endale korraga kaks siirikut. Kokku implanteeriti kolm esmase implantaadi saajat ning seitsmele lapsele paigaldati dr. Maris Suurna käe all tänavu teine implantaat.

Lisaks implantaadilaste jätkuvale toetusele on Audiere juhatus otsustanud aidata kõiki Eesti vagekuuljaid ja kuulmiskahjustusega patsiente luues Audiere audioloogia stipendiumi fondi, mis saadab Eesti noori Manchesteri Ülikooli audioloogia eriala õppima. Kuni 20% Eesti elanikkonnast kannatab kuulmiskahjustuse all. Aastaks 2050 eeldatakse selle arvu olulist tõusu eluea pikenemise ja olmemürast tingitud kuulmiskahjustuste tõusu tõttu. Kahjuks napib meil spetsialiste, kes kuulmisabi vajavaid patsiente professionaalsel tasemel nii moodsate tehniliste abivahendite kui kuulmishoiu alal nõustaksid. Vaid üksikud kõrva-nina-kurguarstid tegelevad süvendatud audioloogiliste probleemidega ja kuna riiklikult tunnustatud alaerialana audioloogia ei eksisteeri, ei toimu meil ka kaasaegset audioloogia-alast õpet.

Alated 2017. aasta juunist on MTÜ EMERK Audiere ülesanne meeleelundkonna- ja kõnepuuetega seonduvalt sotsiaalhoolekande, Eesti meditsiiniasutuste ning meditsiinialaste arendus- ja teadusprojektide heategevuslik toetamine avalikes huvides. MTÜ-l Audiere ei ole tööjõukulusid, kõik juhatuse liikmed tegutsevad  vabatahtlikkuse alusel.

Alates 7. aprillist 2004. kuuluvad MTÜ EMERK Audiere juhatusse ja on ühtlasi ka tegutsevad asutajaliikmed Anne Maisvee, Sirle Karu ja  Elis Pikmets.

  

Leiname MTÜ Audiere asutajaliiget ja unustamatut juhti professor Mart Kulli.  

 

 Me täname südamest kõiki toetajaid - teilt saamegi innustust jätkata.