Kes me oleme ja mida me teeme?

MTÜ Audiere eesmärk

MTÜ Audiere eesmärk on meeleelundkonna- ja kõnepuuetega seonduvalt sotsiaalhoolekande, Eesti meditsiiniasutuste ning meditsiinialaste arendus- ja teadusprojektide heategevuslik toetamine avalikes huvides.

MTÜ Audiere esmane eesmärk on leida raha, et kõik sisekõrva implantaadi järjekorras olevad lapsed saaksid kiiresti operatsioonile ning et neile paigaldataks kõige kaasaegsem mudel. Samuti on oluline, et kõik siirikutega kaasnevad lisatarvikud ning audioloogilised tervishoiuteenused oleksid implantaadilastele kättesaadavad- Audiere osaleb audioloogide koolitusprojektide korraldusel koostöös Eesti Kõrva-Nina-Kurgu ja Pea- ja Kaelakirurgide Liiduga.

Eestis avastatakse igal aastal 9-19 kuulmispuudega last. 80-90% kuulmispuudega laste vanematest on ise kuuljad. Tänapäeva kõrgtehnoloogiline meditsiin suudab aidata kurte kuuljaiks ja seetõttu ka kõnelejaiks. Oluline on kurtuse varajane avastamine, ideaalselt esimestel elukuudel, sest kõne arengu seisukohalt on määravaks esimesed kolm eluaastat. Enamikule vastsündinuile Eestis tehakse kuulmisprobleemide avastamiseks juba sünnitusmajas vastavad sõeluuringud.

Sisekõrva implantaadist ja muudest kaasaegsetest kuulmisravi vahenditest on abi vaid siis, kui rehabilitatsiooniga tegelevad moodsaid ravivõtteid tundvad spetsialistid. Audiere audioloogia stipendium on loodud selleks, et eesmärgiparaselt ja koostöös asjaomaste ametkondadega tekkiks Eestis jätkusuutlik riiklik audioloogide koolitusprogramm. Manchesterist on naasnud kaks Audiere audioloogia stipendiaati, kes ka audioloogia eriala arendamisega aktiivselt tegelevad. Loodud on kutsestandard, ellu kutsutud Eesti Audioloogia Selts.