Kontakt

MTÜ EMERK Audiere, Helbe 2B Tallinn 11616
 
Sirle Karu
+372 55 23789                                        
E-mail: sirle.karu@outlook.com

Alates 2017. aasta juunist on MTÜ EMERK Audiere ülesanne meeleelundkonna- ja kõnepuuetega seonduvalt sotsiaalhoolekande, Eesti meditsiiniasutuste ning meditsiinialaste arendus- ja teadusprojektide heategevuslik toetamine avalikes huvides. MTÜ-l Audiere ei ole tööjõukulusid, kõik juhatuse liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel.

Meie tegevust võite toetada annetades arveldusarvele EE201010220037702015 SEB pangas või arveldusarvele EE742200221049095172 Swedbank'is.