2014

Audiere stipendiumi audioloogia õpinguteks Manchesteri Ülikoolis pälvis Tartu Ülikooli III kursuse eripedagoogikatudeng Maris Kruusmaa 

MTÜ Audiere initsiatiivil ja Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Seltsi toel loodud stipendium toetab audioloogide koolitust Manchesteri Ülikoolis. Eestis kuulmisteadust ei õpetata ja erialale spetsialiseerujaid ei ole viimase kahekümne aasta jooksul juurde tulnud. Vajadus kaasaegsete audioloogide järele kasvab Eestis aga aasta-aastalt sest kasvavad ka varakurtuse all kannatavate patsientide numbrid, samuti tegelevad audioloogid kurtide ja sisekõrva paigaldatud implantaate kandvate patsientide ravi ja rehabilitatsiooniga. 

Maris Kruusmaa alustab õpinguid Audiere stipendiaadina Manchesteris 2014 aasta sügisel. Audioloogia eriala magistriprogramme juhendab Manchesteri Ülikoolis dr. Kai Uus.

Audiere stipendiumifondi on 2014. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel esmakordselt toetanud SA Archimedes. Märkimisväärse osa stipendiumi fondist moodustavad äriettevõtte Linus Medical panus ja Audierele tehtud annetused. Stipendiumi andis  pidulikul tseremoonial üle sotsiaalminister Helmen Kütt 25. aprillil Tallinnas Mustpeade Majas.