2017

Audiere stipendiumi audioloogia õpinguteks Southamptoni Ülikoolis pälvis Tartu Ülikooli III kursuse eripedagoogikatudeng Marleen Jõemets.

MTÜ Audiere initsiatiivil, Eesti Audioloogia Seltsi ja Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Seltsi toel loodud stipendium toetab audioloogide koolitust Southamptoni Ülikoolis.

Eestis kuulmisteadust ei õpetata, vajadus kaasaegsete audioloogide järele kasvab aga aasta-aastalt, sest kasvavad ka varakurtuse all kannatavate patsientide numbrid. Lisaks tegelevad audioloogid kurtide ja sisekõrva paigaldatud implantaate kandvate ning tasakaaluhäirete käes kannatavate patsientide ravi, rehabilitatsiooni ja habilitatsiooniga.

Marleen Jõemets alustab õpinguid Audiere stipendiaadina Southamptonis 2017. aasta sügisel. Audioloogia eriala magistriprogramme juhendab Southamptoni Ülikoolis professor Daniel Rowan.

Audiere stipendiumifondi on 2017. aastal Sotsiaalministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel rahastanud 100% ulatuses SA Archimedes.