2015

Audiere juhatus otsustas 4. novembril 2015.a. anda välja stipendiumi Paul JamesGardneri doktoriõpingute toetuseks Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas 2015/16 õppeaastal. 

Paul James Gardner lõpetas 2014.aastal Manchesteri Ülikooli audiloogia eriala magistriprogrammi. Tema doktoritöö teema on "The perception of the pitch of tones with high frequency harmonics: physiological and cognitive aspects.
Stipendiumi suurus on 1000 eurot aastas nominaalõppe ajal ja see makstakse välja kahes osas semestri kaupa.