2007

* märtsis tähistas  Water Ser Group oma 15 sünnipäeva, mille käigus annetati külaliste poolt Audierele 112 200 krooni.   

* aprillis soetas Audiere tänu härra Janno Kella annetusele 80 000 krooni maksva imikute kuulmisuuringu (OAE) aparaadi, mis anti Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide Seltsi kaudu haiglatele kasutada.   

* 10. mail tähistas Eesti Tarbijateühistute Keskühistu 105 aastat ühistegevust Eestis ja selle juubelipeo raames annetati Audierele 138 307 krooni.   

* hetkel aitame kaasa Implantaadilaste Seltsi poolt korraldatava 2008.a. märtsis toimuva konverentsi "Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon" ettevalmistamisele.