2018


Audiere ja KalevSpa kollektiivi koostöö jätkub 2018. aastal.

Selle aasta Audiere ja KalevSpa koostööna jätkuv jõulukaarditoetus läheb vahvale Etile, kes suve lõpus juba kuulmiseks vajaliku protsessori Tartu Ülikooli Kliinikumist kätte sai. Suur-suur tänu KalevSpa juhtkonnale ja kollektiivile! 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eesti Audioloogia Selts ja SA Archimedes toetavad Pääsu Püttsepa audioloogia õpinguid Southamptoni Ülikoolis. Rõõm on tõdeda, et Audiere alustatud stipendiumi programm jätkub ja et noori spetsialiste Eestisse üha juurde tuleb! Suur tänu Suurbritannia saadikule Theresa Bubbearile sooja ärasaatmispeo eest!