2020

Konverents “20 AASTAT SISEKÕRVA IMPLANTATSIOONE EESTIS: TEHTUD JA TEOKSIL”
 
Eesti Audioloogia Seltsi, Implantaadilaste Seltsi ja MTÜ Audiere ühiselt korraldatud konverents toimus 3. märtsil - ülemaailmsel kuulmispäeval.

Konverents toimus Tallinnas, Nordic Hotel Forumi saalis Sirius pealkirja all “20 aastat sisekõrva implantatsioone Eestis: tehtud ja teoksil”.

Esimesest sisekõrva implanteerimise operatsioonist möödub 2020. aastal kakskümmend aastat. Nende kahekümne aasta jooksul on esimesele vaprale patsiendile lisandunud 191. Neist 144 on siirikud saanud lapseeas ja 48 täiskasvanuna. 44 patsienti on opereeritud bilateraalselt, see tähendab, et neil on siirikud mõlemas kõrvas.

Eesti implanteeritud hindavad implantaate kõrgelt ning audioloogid pakuvad siirikute võimalust lahendusena üha julgemalt, ka täiskasvanud patsientidele. Samal ajal on aga kuulmislangusega seonduvalt esile kerkinud uude probleemid teenuste kättesaadavusel ja - kvaliteedis üldiselt, haridus- ja teavitustöö arengus ning teistes valdkondades. Need uued probleemid vajavad professionaalset analüüsi ja uute lahenduste väljatöötamist.

Meie konverents kandis eesmärki otsida ühist keelt pühendunud vabakonna esindajate, patsientide organisatsioonide, politiikakujundajate ja professionaalide vahel. Oluline eesmärk oli kõikide osapoolte potentsiaali teadvustamine, et kaasata neid implantaadikandjate ja vaegkuuljate jaoks oluliste valupunktide lahendamisse.

Päevakava
9.30 Tervituskohv

10.15 Dr. Maret Lepplaan, Eesti Audioloogia Seltsi president: Avakõne

10.30 Sotsiaalminister hr. Tanel Kiige tervituskõne osalejatele

10.45 Sir Malcolm Bruce, Ühendkuningriigi Ülemkoja liige: Seadusandja loob seadusi kõigile. Vaegkuuljate toetuseks loodud parteide-ülese grupi loomisest Ühendkuningriigi parlamendis.

11.30 Sue Archbold - Spend to Save programmi tutvustus.

12.30 Lõuna

13.30 Anton Zehentbauer, Cochlear: Ülevaade implantaatide tehnilisest arengust 20. aasta jooksul

14:00 Dr. Katrin Kruustük, Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinik: Ülevaade sisekõrva implantatsioonidest Eestis

14.30 Paneel 1: Nõustamine võrgustikes: Kas me vajame kogemusnõustamist implanteeritute ja vaegkuuljate toetamisel?
Kogemusnõustamise all peame silmas ka nn. kolleegilt kolleegile lähenemist.
Paneelis arutavad Piret Zimmer, Mari Reilson Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinikust ja Regina Paabo Tartu Ülikoolist kas tavakooli õpetajatel on tugiteenuseid vaja ning kui jah, siis milliseid?
Riigikogu liige ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt: Seadusandja pilgu läbi: arengud vaegkuuljaid puudutavas seadusandluses

15.30 Smuuti paus

15:45 Paneel 2: Kuidas parendada teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti vaegkuuljatele?
Arutelus osalevad Riigikogu Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt, dr. Liina Luht.
Avatud mikrofon.

17.30 Epp Müil, Implantaadilaste Seltsi president: Lõpusõnad

17.45 - 19.00 Pidulik lõpetamine


Vaata konverentsi pilte