2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Birgit on väga kena noor ja tegus naine, kes ülekõige armastab hobuseid ja ratsasporti. Hetkel elab ta Hollandis, töötab samas tallis, kus ka treenib. Tänavu oktoobris käisime temaga koos advokaadibüroos Borenius sest just selle ettevõtte partnerid aitasid mõned aastad tagasi Birgiti peret siiriku omaosalussumma tasumisel.

Jaanus Mody ja Peeter Kutman rääkisid meie väga südamlikul kohtumisel, et nende otsus Birgitit toetada tehti lootuses, et siirik aitab tal elus iseseisvalt ja hästi hakkama saada. Milline suur-suur rõõm meil kõigil on tõdeda, et just nõnda just juhtunud ongi! Tubli Birgit! Me oleme Sinu üle nii uhked!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------Audiere stipendiumi audioloogia õpinguteks Manchesteri Ülikoolis pälvis Tartu Ülikooli III kursuse eripedagoogikatudeng Maris Kruusmaa 

MTÜ Audiere initsiatiivil ja Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Seltsi toel loodud stipendium toetab audioloogide koolitust Manchesteri Ülikoolis. Eestis kuulmisteadust ei õpetata ja erialale spetsialiseerujaid ei ole viimase kahekümne aasta jooksul juurde tulnud. Vajadus kaasaegsete audioloogide järele kasvab Eestis aga aasta-aastalt sest kasvavad ka varakurtuse all kannatavate patsientide numbrid, samuti tegelevad audioloogid kurtide ja sisekõrva paigaldatud implantaate kandvate patsientide ravi ja rehabilitatsiooniga. 

Maris Kruusmaa alustab õpinguid Audiere stipendiaadina Manchesteris 2014 aasta sügisel. Audioloogia eriala magistriprogramme juhendab Manchesteri Ülikoolis dr. Kai Uus.

Audiere stipendiumifondi on 2014. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel esmakordselt toetanud SA Archimedes. Märkimisväärse osa stipendiumi fondist moodustavad äriettevõtte Linus Medical panus ja Audierele tehtud annetused. Stipendiumi andis  pidulikul tseremoonial üle sotsiaalminister Helmen Kütt 25. aprillil Tallinnas Mustpeade Majas.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. märtsist kuni 30. aprillini toimus  MTÜ Audiere, magusatootja Laima ja SA TÜK Lastefondi ühine heategevuskampaania, mille käigus koguti raha kuulmisimplantaadi kõneprotsessori omaosalustasu kokku viiele lapsele.