2013

Audiere stipendiumi audioloogia õpinguteks Manchesteri Ülikoolis pälvis Tartu Ülikooli VI kursuse meditsiinitudeng Maret Lepplaan 
 
MTÜ Audiere initsiatiivil ja Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Seltsi toel loodud stipendium toetab audioloogide koolitust Manchesteri Ülikoolis. Eestis kuulmisteadust ei õpetata ja erialale spetsialiseerujaid ei ole viimase kahekümne aasta jooksul juurde tulnud. Vajadus kaasaegsete audioloogide järele kasvab Eestis aga aasta-aastalt sest kasvavad ka varakurtuse all kannatavate patsientide numbrid, samuti tegelevad audioloogid kurtide ja sisekõrva paigaldatud implantaate kandvate patsientide ravi ja rehabilitatsiooniga. 
 
Maret Lepplaan alustas õpinguid esimese Audiere stipendiaadina Manchesteris 2013 aasta sügisel. Audioloogia eriala magistriprogramme juhendab Manchesteri Ülikoolis dr. Kai Uus.
 
Audiere stipendiumi suurtoetajaks on Briti-Eesti Kaubanduskoda. Märkimisväärse osa stipendiumi fondist moodustavad Aadu Luukase SA poolt Audierele omistatud missioonipreemia kandidaadi nimetusega kaasnevad 6400 eurot ja muud annetused Audierele. Stipendiumi pidulik üleandmine toimus 4. aprillil Suurbritannia suursaadiku residentsis.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ka sel aastal toetas KalevSpa üht väikest implantaadilast: Edith on siiriku abil kuuljaks saanud aktiivne tüdruk, kelle peret ootab 2013. aastal uue, hinnalise protsessori muretsemine. Omaosaluse maksumus lisatarviku ostul on sõltuvalt konkreetsetest vajadusest ligi 1000 eurot. KalevSpa jõulukaardi kampaania on selle summa tasumisel Edithi perele suureks toeks. Suur aitäh KalevSpa juhtkonnale ja kollektiivile!